Sanace dřevěných konstrukcí

Co nabízíme

Jak postupujeme

  1. Prohlídka objektu v němž je sanace dřeva nebo dřevěných konstrukcí či zdiva zamýšlena
  2. Zpracování návrhu postupu sanačních opatření a cenové nabídky sanace dřeva či dřevěné konstrukce - krovu
  3. Příprava sanovaného prostoru (vyklizení,technická příprava aj.)
  4. Očištění napadeného dřeva či dřevěné konstrukce technologií ARMEX/ACCUSTRIP
  5. Úklid objektu průmyslovými vysavači
  6. Chemická sanace dřeva vhodně zvoleným přípravkem (plošný postřik či nátěr, tlaková injektáž systémem MABI)

Kde je služba dostupná?

Službu poskytujeme na celém území ČR. Za finančně výhodných podmínek především ve městech

a v jejich okolí…

Máte zájem o tuto službu a potřebujete více informací?
Volejte na číslo 605 431 301 nebo pište na e-mailovou adresu adamek@derkill.cz.